Dit is geen keuzemenu, maar onze en dus ook jouw agenda .

Aanmelden verplicht*

LIJDENSWEEK - GROTE EN HEILIGE WEEK - GOEDE WEEK 2021

Grote Woensdag
28 april
_ 16.00 gelegenheid tot biechten zolang er tijd is
  • 17.00 Mysterie van de Ziekenzalving
  • sandalen/slippers/blote voeten & open shirt
Grote en Witte Donderdag
29april
- 17.00 Herdenking van het Laatste Avondmaal des Heren
Dienst van de Twaalf Evangeli
ën

Grote en Goede Vrijdag
30 april
- 17.00 Begrafenis des Heren
Uitdragen van de Epitafios en Graflegging
witte bloemen voor op en rond het graf meenemen strenge vastendag

Stille Zaterdag
zaterdagochtend 1 mei

  • Dit is de eigenlijke Opstandingsliturgie. Deelname is ieders plicht en aan te raden.

10.00- Doop - Mysterie van de Verlichting - Opname van Odette van
der Niet
10.30 Feestelijke Vespers en Liturgie van Basilios de Grote

De Paasmetten komen dit jaar te vervallen.
Op zondagochtend kun je het Paaslicht komen halen.*

Eerste Paasdag
zondagochtend -
10.00 Prothesis en persoonlijke voorbereiding
10.30 Paasgroet en Paashomilie van Johannes Chrysostomos Goddelijke Liturgie

Begin van de Lichte en Heilige Week
PASCHA - PASEN
FEEST van de OPSTANDING van JEZUS CHRISTUS

Na de Paasliturgie wijding van eieren, koelietjsi, paschi en al het andere zelfbereide lekkers.

CHRISTUS IS OPGESTAAN! HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!


* beheer.opa@gmail.com

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.