geldzaken

algemene rekening: NL 15 TRIO 0788 8620 65 t.n.v. Orthodoxe Parochie Amersfoort
onder vermelding van de bestemming van het overgemaakte bedrag

pastorale rekening NL 49 RABO 0334 5416 97 t.n.v. S.F. Bakker - Orthodoxe Parochie Amersfoort
voor het diakonaat en pastorale zorg

Kamer van Koophandel nummer: 32162689

ANBI Evenals alle canonieke Orthodoxe Kerken in Nederland
is de Orthodoxe Parochie Amersfoort erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN
807382711

Giften zijn aftrekbaar van de belastingen.
Moeten wel schriftelijk vastgelegd, dat hoeft niet meer bij de notaris.
Neem hiervoor contact op met de starosta.

bijdrage

Van iedereen die lid is van Orthodoxe Parochie Amersfoort
en van iedereen die gebruikt maakt van de diensten van de Kerk
wordt verwacht dat hij de Kerk en haar werk financieel ondersteunt.

Let wel,
God vraagt niet wat je over hebt.
Doe dat in de collecte of in een envelop, dan ben je er van af.

Een bijdrage laat zien en merken
wat je er voor over hebt.
Kost het je het niets,
dan betekent het niets.

Om het makkelijk hoef je alleen maar je bank een opdracht te geven voor een periodieke / maandelijkse overschrijving.
Stephan helpt je graag.

Jezus Christus leert ons dat wij onze
offers voor het Evangelie
in deze tijd 'honderdvoudig' vergoed krijgen
en
in de komende wereld 'eeuwig leven'

Denk en doe.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.