Stacks Image 1437
Stacks Image 1447

rector - verantwoordelijke priester
starosta - voorzitter van het dagelijks bestuur van de parochieraad
beheerder van de gelden van de parochie
kerkrentmeester - beheerder van de goederen van de parochie
secretaris - schrijver
lid - toegewezen taak

beloningsbeleid

De Orthodoxe Parochie Amersfoort kent geen financiële of andere materiële
beloning. Ook ontvangen de bestuurders geen financiële of andere materiële
vergoeding van hun onkosten.
De Parochie heeft geen personeel.
Allen vervullen hun taak Pro Deo.

activiteiten
eredienst
zielszorg
diakonie
onderwijs
onderlinge hulp
opvang en begeleiding vluchtelingen
onderhoud, inrichting en verzorging van de goederen
interkerkelijke-en andere contacten met de samenleving
Stacks Image 1451
Stacks Image 1502
Controle en decharge De jaarrekening en de boekhouding zijn gecontroleerd door de controlecommissie en zijn in orde bevonden. De controlecommissie heeft hiertoe op 28 mei 2023 verklaard en de Parochieraad geadviseerd het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het jaar 2022. Het is daarnaast gedeeld met de leden van de Algemene Parochievergadering die plaats vond op 25 juni 2023 en is geaccordeerd.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.