De Kerk die Jezus Christus persoonlijk stichtte

Als je zoekt naar Jezus Christus en De Kerk die Hij stichtte, wees blij: je hebt beiden gevonden.

Jezus Christus zoals Hij zich vanaf het begin heeft geopenbaard.

De Kerk die Hij in het begin stichtte.

"Ik zal Mij de Kerk maken en de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen."

Geen godsdienst, geloof, religie of belijdenis.

Geen cultus, eredienst of religieuze organisatie.

Geen vroomheid, leer, overtuiging of levensopvatting.

Geen bedenksel, fantasie, gedroom of gedram.

En zeker geen wereldkerk.

Hij maakt De Kerk.

Zij werd ons overgeleverd.

Omdat Hij voor Zich De Kerk maakt behoeden wij haar en het geloof dat in haar beleden wordt. Wij waken er voor dat er iets verbogen of gewijzigd wordt.

Daarom noemt men ons rechtvererend of Orthodox.

Orthodox

De Kerk is een levend lichaam, het moet dus groeien en in die groei veranderen. Maar die groei kan niet gedwongen worden, dat leidt altijd tot misvormingen.

Voor een gezonde groei zijn goede grond, goede voeding, goede warmte, goed licht en goede zorg nodig.

Je vindt ze in de Orthodoxe Kerk.

Wie er wortelt, zal gaan groeien en Jezus Christus in hem.

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver