Over heel de wereld …
Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Chistus is opgestaan!

Chistus is opgestaan!

Vrienden

Vrienden

Huwelijkskroning

Huwelijkskroning

Sister act

Sister act

Een kaarsje voor oma

Een kaarsje voor oma

Chorós - reidans

Chorós - reidans

Kostbare Gaven

Kostbare Gaven

Wij vereren

Wij vereren

Zegening van het Doopvont

Zegening van het Doopvont

Het Mysterie van de Verlichting

Het Mysterie van de Verlichting

Ik ben slechts een getuige …

Ik ben slechts een getuige …

Verhinder ze niet.

Verhinder ze niet.

Pelgrim op de Heilige Berg Athos

Pelgrim op de Heilige Berg Athos

Eeuwige Gedachtenis

Eeuwige Gedachtenis

Welkom!

Welkom!

Vaders en Broeders

Vaders en Broeders

Moeders en Zusters

Moeders en Zusters

Panichida voor Roos

Panichida voor Roos

Oud en jong

Oud en jong

Gastvrijheid

Gastvrijheid

Ik ook van jou …

Ik ook van jou …

Altaardienst in Congo

Altaardienst in Congo

Moeder en zusters

Moeder en zusters

Er is altijd wat te leren

Er is altijd wat te leren

Vader …

Vader …

Laat mijn gebed opstijgen

Laat mijn gebed opstijgen

Zegen, vader.

Zegen, vader.

Welkom

Welkom

Vader en zoon

Vader en zoon

Eén gezin

Eén gezin

Diakenwijding

Diakenwijding

Lezing uit het heilige Evangelie volgens …

Lezing uit het heilige Evangelie volgens …

Zomerkamp

Zomerkamp

Het klooster Dochiarioe

Het klooster Dochiarioe

Uw heilige Kruis vereren wij, o Meester.

Uw heilige Kruis vereren wij, o Meester.

Aarstbisschop Simon

Aarstbisschop Simon

Je bezoek aan de website is persoonlijk.
Niets wordt opgeslagen of gedeeld.