zoek de website het web
zoek in website van OPA
Monopati | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

10210587

Sinds mensenheugenis slingeren zich door de bergen van de Balkan:
monopati.
Smalle, vaak met grote moeite aangelegde paden.
Muildierpaden, ezelpaden.
Smal, steil, onberekenbaar, soms gevaarlijk.
Waarlangs je stap voor stap verder gaat, op weg naar je verlangde doel.

Voortdurend oplettend waar je je voet neerzet.
Geen aandacht voor mooie landschappen.
Soms een bloem of een bloeiend kruid.
Gestaag stap voor stap verder, wetend wat je wacht.

Soms een slecht leesbare wegwijzer, dan weer zoeken.
Een enkele keer verdwalen:een droog beekbed houden voorzet goede pad.
Het hele stuk terug en opnieuw.
Nu beter opletten.

Zo is ook de geestelijke weg.

Goede reis.
De Moeder Gods gaat met je!

  Stacks Image 282
  Zij die proberen om geboden te begrijpen zonder ze te vervullen, om dergelijke kennis te verwerven door er over te leren en lezen, zijn als iemand die een schaduw voor waarheid houdt.

  Want begrip van de waarheid wordt gegeven aan degenen die deelnemers aan waarheid zijn geworden, die het hebben geproefd door het te leven.
  Stacks Image 319
  Sommigen geven hoog op van het leven in de woestijn,
  anderen van het leven in kloosters,
  weer anderen zeggen dat een plaats van gezag onder de mensen het beste is,
  om ze instructie en onderwijs te geven en ze te organiseren in kerken.

  Ik zou aan geen van deze de voorkeur willen geven,
  noch zeggen dat een te loven en de ander af te keuren is.

  Welke manier van leven ook,
  gezegend is het leven dat geleefd wordt voor God en volgens God in al het doen en werken.


  Symeon the Nieuwe Theoloog
  Stacks Image 276
  Ze zeggen dat als je wilt weten wie je bent,
  je niet moet kijken naar wat je onlangs bent geweest,
  maar naar hoe je oorspronkelijk werd geschapen.
  Want wij zijn oorspronkelijk niet geschapen zoals we nu zijn.

  Ignatios en Kallistos
  Als wij niet leren waartoe God ons geschapen heeft,
  zullen wij ook niet weten wat wij door de zonde geworden zijn.
  Het is onmogelijk om de zieke te genezen als je geen kennis hebt van de ziekte van de patient.
  Wat dan?
  Als iemand een onverkend pad inslaat zonder een goede gids,
  als iemand een kunst of een wetenschap wil leren zonder een ervaren leraar,
  als iemand de grenzeloze mentale zee wil bezeilen zonder echte en ervaren leraren

  Wie die mensen ook zijn, zij misleiden zichzelf
  en zijn verdwaald al voordat zij begonnen zijn.
  Moet de genezing van onze verwarringen niet van de Heer komen?
  Breng ze dan naar voren, want de goddelijke barmhartigheid is in staat om er een oplossing voor te geven door middel van onze raad op basis van jouw geloof.
  Niemand kan geneesmiddelen geven voor een slechte gezondheid, behalve hij die de werkelijke oorzaak van de ziekte heeft vastgesteld….

  Wanneer de verschillende soorten zonde niet eerst zijn uitgelegd, en de bron en de oorzaken van ziekten zijn opgespoord,
  dan kunnen geen passende geneesmiddelen aan de zieke worden verstrekt, noch kan het behoud van de gezondheid van de sterke veilig worden gesteld.
  monopati